En av alla

FQ inbjuder kvinnorörelsen, partipolitiskt verksamma kvinnor i S, M, C, KD, L, V, MP, FI och deras kvinnoförbund, jämställdhetspolitiska respektive funktionshinderpolitiska talespersoner, samt representanter för Myndigheten för delaktighet, Jämställdhetsmyndigheten och funktionshinderrörelsen till en konferens med temat En av alla.

Vare sig vi hör dåligt, rör oss med hjälp av en rullstol eller ledarhund, är tecken-språkiga eller kommer från Syrien, Ukraina, Malmö eller kanske Gävle så är en kvinna med funktionsnedsättning en av alla kvinnor eller en av alla som identifierar sig som kvinna. Det är egentligen inte svårt att förstå.

FQ anser att kvinnoperspektivet i jämställdhetskampen ska präglas av bilden att varje kvinna är en av alla kvinnor. Med erfarenheter av funktionshinder och att vara kvinna men inte betraktas som en av alla vill FQ i år lyfta vår slogan En av alla.

Vi välkomnar dig till en intressant djupdykning i historien, till en lystring på dagens forskning och till moderna tankar om jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet, till tankar om innebörden i begreppet En av alla.

Djupdykningen är en digital konferens som äger rum fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00 - 12.00.

Medverkande
Margareta Persson författare - senast till boken Styvsystrar som delvis handlar om kvinnorörelsens syn på kvinnor med funktionsnedsättningar, har en bakgrund inom funktionshinderrörelsen och som riksdagsledamot

Christine Bylund doktorand i etnologi vid Umeå universitet

Maria Johansson ordförande i FQ och debattör i frågor om mänskliga rättigheter

Samtalsledare

Anna Bergholtz journalist

Seminariet kommer att skriv-tolkas och teckenspråks-tolkas.

Anmälan till info@kvinnor-funktionshinder.se senast 30 april.

Välkommen önskar FQs styrelse