Elva proteiner kan ge svar om svår MS

En kombination av elva proteiner kan förutsäga hur sjukdomen MS utvecklar sig på sikt. Forskare från Linköpings universitet hoppas att de identifierade proteinerna ska underlätta individanpassad behandling.

Läs mer:Forskning.se