Demenssjukdom kan upptäckas före symtom

Ett ryggvätskeprov kan underlätta tidig diagnos av Lewykroppssjukdom. Studier från Lunds universitet visar också att nedsatt luktförmåga är starkt kopplat till sjukdomen. Lewykroppssjukdom är ett samlingsbegrepp för Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens. 

Läs mer: forskning.se.