Delta i undersökning om E-hälsa

E-hälsa avser användningen av digital teknik i ett hälsosammanhang och har därmed blivit en viktig del av neurologisk vård och rehabilitering. I arbetet med Neurorapporten 2023 vill vi ta reda på våra medlemmars erfarenheter när det gäller tillgången till e-hälsotjänster och digital vård. Vi avser också använda detta material för att redogöra för regionala skillnader vad gäller vårdens digitalisering.

Dina svar är viktiga för att ge oss kunskap om din och andra medlemmars situation. Tack vare den kunskapen kan vi tillsammans arbeta för att påverka och förbättra tillgången till jämlik hälsa.

Klicka här för att delta

Enkäten vänder sig till alla som är medlemmar i Neuro även närstående. Vi är intresserade av dina svar oavsett om du använder e-hälsotjänster eller inte.
Dina svar behandlas anonymt. Det går att ta pauser när man svarar på enkäten. Om du använder länken ovanför kommer dina svar att sparas automatiskt och du kan sedan fortsätta där du sist slutade.
Sista svarsdag är den 28 februari 2023

Har du frågor?
Kontakta Fanette Caudron, utredare på Neuros förbundskansli.
Telefon: 076-001 70 12
E-post: fanette.caudron@neuro.se