Bli användarexpert...

Risken är stor att du som har funktionsnedsättning har upplevt otillgänglighet på webben. Den kunskap som du fått genom erfarenhet kan du nu använda för att själv bli expert på webbtillgänglighet, genom folkhögskolekursen Användare som experter. Läs mer och anmäl dig senast 1 maj på Funkas hemsida.