Apati förknippad med framskriden Huntingtons Sjukdom

[ Forskning ] Förekomsten av apati hos patienter med Huntingtons sjukdom är relaterad till sjukdomens progression och kan vara associerad med andra neuropsykiatriska sjukdomar, samt omfattningen av kognitiva störningar. Läs mer: i Neurologisk Tidskrift