ALS kan delvis vara en autoimmun sjukdom

[ Forskning ] Svensk internationell studie: ALS kan delvis vara en autoimmun sjukdom. En kartläggning av T-celler i det centrala nervsystemet hos patienter med ALS tyder på att sjukdomen har en autoimmun komponent. Förekomsten av olika T-celler och biomarkörer i blodet kan även användas för att förutspå sjukdomens förlopp. Det menar forskare bakom en ny studie med svenskt bidrag, publicerad i tidskriften Nature Communications(eng.). 
Läs mer: i Neurologisk Tidskrift