AI tolkar känslorna i patienternas ord

[ Forskning ] Skattningsskalor är vanliga inom psykiatrin. Men de flesta föredrar att beskriva hur de mår i egna ord – och patientens egen berättelse tolkad med hjälp av AI har visat sig ge mer träffsäkra diagnoser, enligt forskning från Lunds universitet. 

Läs mer:forskning.se