Foto: Pixabay.com

Parkeringsavgifter i Stockholms stad

Nya regler från den 1 september 2016.

Sedan den 1 september 2016 gäller parkeringsavgifter i Stockholms stad även för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det här bör du tänka på, vilka regler som gäller och hur du betalar. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om nya parkeringsavgifter. Beslutet innebär att personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade i fortsättningen ska betala parkeringsavgift.

Fråm 1 september gäller att avgift ska betalas om du står på avgiftsbelagd parkeringsplats som inte är reserverad för rörelsehindrade. På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade ska avgift betalas när platsen är skyltad med avgiftsskylt. Skyltning kommer att genomföras succesivt med start 1 september, var uppmärksam på skyltningen när du parkerar.

Längsta tid för parkering på parkeringsförbud ändras till 3 timmar. Stockholms stad anpassar reglerna som gäller i stora delar av övriga Sverige.

Det kommer vara möjligt att ansöka om reducerad parkeringsavgift, bestämd till 500 kronor/år. Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet, rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser på gatumark inom Stockholms stad. Ansökan kan göras fr o m 1 september. Tänk på att inte alla områden i staden har avgiftsbelagda parkeringsplatser och att avgiften varierar. Fundera vilka är dina behov?

Läs mer på Stockholms stads sida>>