Logga för region Stockholm, blå linjer som mötes på mitten och går uppåt med texten region Stockholm under. Illustration.
Logga för Region Stockholm

Medlemscafé - KommSyn

Lena Tinglöf från KommSyn (Region Stockholm) kommer på besök och berättar om:

  • organisationen för de tekniska hjälpmedel som är förskrivningsbara
  • hur du hittar i det regelverket som styr förskrivningen av tekniska hjälpmedel
  • hur du hittar information om vilket sortiment som erbjuds och tillhörande produktspecifikationer
  • vad du kan få hjälp med på en hjälpmedelscentral

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel. Läs mer på deras hemsida www.kommsyn.se/

Anmälan på telefon 08-720 29 40 eller via formulär nedan senast måndag 26 oktober

Datum: Onsdag 28 oktobers, klockan 14:00 – 15:30.

Var: Vår lokal, Fatbursgatan 19.

Kostnad: Fri entré, kaffe med tillbehör 20 kr.

Varmt välkomna!