Som ett stjärnfall

[ Helg tips ] Sångstuderande från Musikhögskolans kandidatutbildning i jazz, framför egna tonsättningar av svensk lyrik tillsammans med orkester och skådespelaren Marie Richardson. 

När: Söndag 25/2. 

Tid: 17:00 - 18:20 

Var: Hedvig Eleonora kyrka, Storgatan 2. 

Läs mer: på Hedvig Eleonora församlings hemsida.