Illustration av uppsträckta händer i olika färger. Illu.
Illustration av uppsträckta händer i olika färger.

Årsmöte Neuro Stockholm

Datum: Torsdag 25 mars, klockan 18:00 – 19:30

Plats:
Kansliet Fatbursgatan 19 (karta) eller via länk (Microsoft Teams) instruktion hur du ska göra fås vid anmälan

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Anmälan:
Görs till kansliet senast måndag 22 mars, mejl: stockholm@neuro.se
telefon: 08 - 720 29 40 

Motioner:
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 12 februari.

Årsmöteshandlingar: PDF kan laddas ned (se nedan) eller beställas från Neuro Stockholms kansli från torsdag 11 mars. 

Välkomna!