Årsmöte Neuro Stockholm

Årsmöte -Torsdag 21 mars, klockan 18:00 – 20:00, fika från 17:30.

Plats - På kansliet Fatbursgatan 19 eller digitalt via länk, som skickas ut efter anmälan.

Program - Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Anmälan - Görs senast tisdag 19 mars till mejl: stockholm@neuro.se

Motioner - Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 23 februari.

Årsmöteshandlingar kan beställas från Neuro Stockholms kansli från onsdag 7 mars.

Välkomna!