Nr 3/2022

Viktigt! Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in. Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. Anmälan/återbud, görs helst två dagar i förväg, på mejl stockholm@neuro.se om inget annat anges.  

På omslaget - Fotograf: Fialotta Bratt. Valmyndigheten

Neuro Stockholm läns verksamhet - Sidan 3

In memoriam - Sidan 3

Resekrönika - Sidan 4

Rösträtt för alla - Sidan 5

Organisationsöversyn - Sidan 6

Rehabiliteringsresa - Sidan 7

Digitalidag - Sidan 7

Tillgänglighetsanpassade guidningar - Sidan 8 - 9

Utfrågning av partier - Sidan 10 -17

Många olika sätt att rösta - Sidan 17 - 18

Aktiviteter - Sidan 19 - 23

Temaföreläsningar - Sidan 24

Biokväll - Sidan 25

Neurodagen - Sidan 26

Kalendarium höst - 2022 - Sidan 27 - 30

Neuro Södertörn - Sidan 30 - 31

Resekrönika - forts... - Sidan 32

Bilder från vår kulturresa till Östergötland - Sidan 33

Träffa vården när och där det passar dig! - Sidan 34

Hitta rätt som ny medlem - Sidan 34

Sudoku - Sidan 35

Bosse Råd Stöd och Kunskapscenter - Sidan 36

Lokalföreningar - Neuro Stockholms län - Sidan 36