En skämtbild med en ödla som ger en annan ödla massage, omgivna av olika tolkningar av rehabilitering, allt från gymredskap till ett glas champagne. Illustration.
Rehabilitering kan se olika ut. Illustration av Noupload från Pixabay.

Specialiserad Neurologisk Rehabilitering i Stockholms län, Region Stockholm

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering är till för dig som till exempel har en neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet. Om din vårdgivare bedömer att du har behov av sådan rehabilitering kan du få den hos någon av de vårdgivare som Region Stockholm har avtal med. En rehabiliteringsplan utformas då utifrån just dina behov.

1. Om din läkare har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar hen en remiss till den vårdgivare som du väljer.

2. Vårdgivaren du valt kontaktar dig när de fått remissen. 

3. Om det behövs kan du bli kallad till en teambedömning för att ta reda på om detta är den bästa behandlingsformen för dig 

4. Rehabilitering ska vara sammanhållen och ges av ett rehabiliteringsteam som tillsammans med dig utformar den rehabiliteringsplan utifrån dina behov. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Planen kan även innehålla olika former för din rehabilitering och du kan utforma ett eget schema, t ex antal dagar i veckan under den beviljade perioden. 

Så här väljer du vårdgivare

Du kan själv välja var du vill få den planerade specialiserade rehabiliteringen. Du kan välja mellan följande vårdgivare som är godkända av Region Stockholm:


Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

Rehabiliteringen sker under en avgränsad period hos den vårdgivare du valt. Den utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam. Teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, socionom, psykolog, dietist och sjuksköterska. Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.


Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per dygn (sluten vård).

Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

Dagsjukvård kostar 200 kronor per dag. Det ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgiften betalas direkt till rehabiliteringsanläggningen.


Resekostnader

Du kan få sjukresor till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.


Om neurologiska sjukdomar och skador

Neurologiska sjukdomar och skador är de sjukdomar och skador som drabbar nervsystemet. Exempel på neurologiska sjukdomar är Multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateral skleros (ALS). Också Stroke kan ge neurologiska skador.


Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här? 

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om Region Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på vilka regler din region har.  
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.