Foto. Från vänster Ivan Kmezic, Kerstin Kjellin och Ulf Kläppe.

Temaföreläsning Inflammatoriska polyneuropatier

3 maj genomförde Ivan Kmezic en temaföreläsning om inflammatoriska polyneuropatier (Guillain-Barré syndrom, GBS, Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, CIDP; paraproteinemi-relaterad demyeliniserande polyneuropati, PDN, Multifokal motorisk neuropati, MMN). Ivan berättade också helt kort om sin pågående forskning för vilken han fått Neuro Stockholms forskningsstipendium (se bild ovan). 

Du kan titta på föreläsningen på Neuro Stockholm - Stockholms län YouTube Kanal fram till och med fredag 3 juni (2022). 

Ivan Kmezic är: specialistläkare i neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, samt doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.