Så kan AI underlätta framtidens välfärd

[ Forskning ] Efterfrågan på välfärdstjänster ökar, därför ställs vi inför en utmaning: tillgången på arbetskraft ökar inte i samma takt. För att möta utmaningen har välfärdsteknik, robotar och AI, identifierats som potentiella lösningar. 

Läs mer: om forskning från Umeå universitet på Forskning.se