Patientmedverkan vid kurs för läkarstudenter

Susanne Karlfeldt Forskningskoordinator på Akademiskt specialistcentrum efterlyser hjälp från er våra medlemmar. Inför kursen "Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv" som hålls hålls för läkarstudenter under termin 11.

Ett kunskapsmål i kursen är att studenterna ska förstå vikten av att inkludera slutanvändare (patienter, anhöriga, vårdpersonal) när man vill utveckla nya tjänster, verktyg, arbetssätt mm.  Vid flera moment under kursen har vi haft med patientrepresentanter och patienter vilket vi även önskar denna omgång.

Ett moment som involverar direkt patientmedverkan är ett grupparbete kring utveckling av en ny tjänst/produkt/hjälpmedel/arbetssätt eller dylikt för patientgrupperna vid ASC samt

Ett moment då studenterna i grupper om tre fått träffa två patienter som berättar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Därutöver är det obligatoriskt för studenterna att delta i ett patientråd. 

De datum som gäller är: 

• Grupparbete för framtagning av ny tjänst/produkt: 15/11 klockan 13:00 – 14:30 (Eventuella digitala gruppmöten innan och efter som ni kommer överens om inom gruppen, när gruppen är formerad).

• Samtal om att leva med kronisk sjukdom: 17/11 klockan 14:30 – 16:00 

Om du vill medverka mejla oss på stockholm@neuro.se senast tisdag 2 november.