Omega-3 kan hjälpa immunförsvaret mot covid-19

*Intravenös behandling med omega-3-fettsyror hos äldre patienter med sjukhuskrävande vård av covid-19 verkar kunna ha positiva effekter på immunsvarets förmåga att hantera viruset, och skulle kunna bli ett kostnadseffektivt komplement till befintlig behandling, enligt en studie vid Karolinska institutet. 

Läs mer: www.forskning.se

*Intravenös behandling innebär att patienten får en verksam substans direkt in i blodet, i en blodåder.