Om progression

Temaföreläsning om progression/progredierande funktionsnedsättning vid MS. Det har skett en snabb utveckling av MS-behandling i världen de senaste 20 åren, till stor nytta för patienterna. Fortfarande råder skillnad mellan ren skovvis MS (RRMS) och MS där den ”progressiva processen” har börjat. Fredrik föreläser om sekundär respektive primärprogressiv MS, behandling och rehabilitering

Föreläsare - Fredrik Piehl, professor i neurologi, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videonNeuro Stockholms temaföreläsningar sker digitalt på dagtid. Föreläsaren genomför föreläsningen digitalt som sänds "direkt" via länk på Zoom (videomöte). Du kan välja på att se föreläsningen hemifrån eller komma till vår lokal och se föreläsningen på storskärm. Vi kallar det för att du deltar digi-fysiskt. Vi lägger också ut föreläsningen på vår YouTube-kanal så du kan titta i efterhand.