Nominera till vakanserna i funktionshindersråden

Det finns idag 12 vakanser i stadens funktionshindersråd (vakanser i fh-råden per 12 sep):

 • Bostadsbolagen, 2
 • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck sdn, 1
 • Järva sdn (Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta), 2
 • Stadsbyggnadsnämnden o Exploateringsnämnden, 2
 • Stockholm Business Region, 1
 • Södermalm sdn, 2
 • Värme, vatten, hamn och Stokab, 2

Varför är det viktigt att vi nominerar?
Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Jag kan och vet inget!
Stockholms stad ordnar löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor. Neuro Stockholms kansli kan också svara på frågor. 


Hur nominerar jag?
Den du nominerar måste vara skriven inom Stockholms Stad(helst bosatt i aktuell stadsdel när det gäller stadsdelsnämndernas råd) och du måste ha frågat personen och fått nomineringen godkänd.
Tidigare gällde att man måste vara bosatt inom stadsdelsnämnden område, men det är nu bara en rekommendation.

Vi behöver få in era nomineringar snarast  - mejla till sven.arnehed@neuro.se  

För nya ledamöter
behöver vi

 • En kortfattad och relevant presentation
 • Namn och personnummer
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

För befintliga ledamöter behövs endast namn och aktuell e-postadress.

Ledamot ska vara 

 • Beredd att delta på de utbildningar och seminarier som ordnas under mandatperioden
 • Införstådd med att hen representerar hela funktionshindersrörelsen

Vi strävar alltid efter en jämn kompetens både inom och mellan råden t.ex. när det gäller funktionsnedsättning, etnicitet, ålder och kön.