Neuro söker anhörigberättelser

Till en aktivitet i november vill Neuro (riks) lyfta hur viktigt det är med anhörigstöd. Därför söker de frivilliga som vill berätta om sina upplevelser och erfarenheter som anhöriga till någon med en neurologisk diagnos. De kommer göra kortare videoklipp om hur det är att vara anhörig ur olika perspektiv.

Nedan följer några exempel på olika situationer:

·  Upplevelser som barn när ens förälder blir/är sjuk och hur situationen har utvecklats under uppväxten.

·  Erfarenheter som partner när den man lever med har olika utmaningar.

·  Situationer som vän eller kollega i vardagen när man varit ett stöd.

·  Utmaningar som förälder när ens barn blir sjuk, som liten eller vuxen.

Har du själv eller någon i din förening förslag på berättelser? Hör i så fall av dig till anhorig@neuro.se.

Neuroförbundet vill att den som berättar eller den man är anhörig till är medlem hos oss.