När krisen kommer

[ Forskning ] Kommunikation till befolkningen om vad de bör göra i krissituationer ska utformas så att alla kan tolka informationen. Alla ska kunna förstå hur de anpassar regler och råd till sina egna livssituationer. Så sker inte idag, konstaterar en studie gjord av Göteborgs universitet. 

Läs mer: www.forskning.se