Museigrupp

På förslag från medlemmar i föreningen föreslår vi att vi bildar en Museigrupp, som är öppen för alla medlemmar som tycker om att gå på museum och som gärna fikar i samband med det.

Vi har fyra besök på museum planerade, ett i månaden från februari till maj. Sedan avslutar vi med ett besök på Skansen 27 juni.

Från 1 januari har regeringen återinfört entréavgifter på statliga museum. För att hålla kostnaderna nere har vi valt att besöka tre av museerna som ingår i Världskulturmuseerna som har ett gemensamt årskort för 140 kr/person, som vi löser vid första besöket. Vanlig entré kostar 150 kr per museum i de flesta fall.


Tisdag 28 februari Östasiatiska museet: Kina före Kina och Mittens Rike - två utställningar om Kina (Årskortet 140 kr, ledsagare gratis).

Tisdag 21 mars Medelhavsmuseet: Utställningar om det forna östra medelhavs-området; Egypten, Grekland och Cypern (Årskortet 140 kr, ledsagare gratis, hiss finns med ”standard-mått”).

Tisdag 18 april Etnografiska museet: Utställning Ursprungsfolk i tre klimat (Års-kortet 140 kr, ledsagare gratis).

Onsdag 10 maj Historiska museet: Medeltidsutställningarna och Guldrummet (fri entré onsdagar).

Tisdag 27 juni Skansen: Besök och fika (225 kr/pensionär, 250 kr/ordinarie/gratis för ledsagare eller assistent med Ledsagarbevis)

Om ett av museerna vi besöker har en spännande tillfällig utställning när vi är där kanske vi väljer den i stället.

Tid - är alltid mellan kl. 11:00 och 14:00, men du stannar så länge du vill och kan.

När - Vi ses på tisdagar, utom 10 maj, som är en onsdag!

Anmälan - Du kan anmäla dig till Museigruppen och då följer du med på alla fem besöken. Du kan också anmäla dig till enstaka besök, men då får du lösa avgift vid det tillfället.