Lagen om stöd och service, LSS med fokus på personlig assistans

• Hur fungerar LSS och vilka insatser och vilket stöd kan jag ha nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning?
• Hur ansöker jag?
• Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Maria Lillieroth, ombudsman för Neuros juridiska rådgivning, informerar om rättighetslagen LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Frågor som kommer beröras är historiken bakom lagen, lagstiftningens syfte och gränser, intentionerna med lagen – Allt ur ett personligt perspektiv, då Maria lever med personlig assistans.

Var: ABF-huset, Sveavägen 41. Sandlersalen (Länk till karta

När: Tisdag 16 november

Tid: 18:00 - 19:30 


Kostnad:
Fri entré. 


Välkomna!