KammarensembleN 40 år

I fyrtio år har KammarensembleN varit den samtida musiken trogen. Vid 40-årsjubileet har man bjudit in dirigentens konstnärlige ledare under många år, Franck Ollu, att leda ett program som pekar både bakåt och framåt.

Läs mer: på Svensk Musik vårs hemsida