Individanpassad behandling av MS

[ Forskning ] En ny metod gör det möjlig att identifiera vilka immunceller som är inblandade i autoimmuna sjukdomar hos olika patienter. I framtiden kan det alltså bli möjligt att styra behandlingen mot just de immunceller som driver sjukdomen hos varje enskild individ. Läs mer: i artikel från Karolinska Institutet