Inbjudan till betald forskningsstudie

Vi har blivit kontaktade av SUAZIO Consulting, ett självständigt centrum för medicinsk forskning med huvudkontor i Antwerpen i Belgien.  

De letar efter frivilliga som vill delta i en telefonstudie som de just nu genomför. Studien handlar om telemedicin och programmering av SCS- och DBS-implantat och utförs för att de ska få en fördjupad förståelse för behoven som olika målgrupper har, till exempel patienter, neurologer, neurokirurger, och smärtspecialister, och för att utvärdera några nya telemedicinska koncept som inte har lanserats ännu. 

För den här studiens syften intervjuar SUAZIO deltagarna i 30-45 minuter långa telefonintervjuer och erbjuder en ersättning på 500 kr för deltagande. Den betalas ut via banköverföring med IBAN-nummer, PayPal, Transferwise, som presentkort till Amazon UK. Vill eller kan man inte själv ta emot summan erbjuder SUAZIO också möjlighet att skänka bort ersättningen som gåvodonation.

Hanteringen av deltagarnas uppgifter sker konfidentiellt och används enbart i statistiska forskningssyften. Personuppgifter och övriga eventuella identifierande uppgifter som används vid utbetalning av ersättningen kommer inte att delas på något sätt. 

SUAZIO har inte för avsikt att marknadsföra eller sälja vissa produkter. De fokuserar helt på bransch-forskning och medicinsk utveckling. I just den här studien är en viktig aspekt vård på distans, vilket ju är brännande aktuellt i dessa tider. SUAZIO vill hjälpa till att ta fram lösningar som underlättar för både patienter och vårdpersonal. 

SUAZIO söker totalt fem patienter till studien. Alla som deltar får som sagt 500 kr, samtalet börjar med en kort screening för att säkerställa att deltagarna passar in på den profil vi söker. 

Om du har lust att delta ska du kontakt Cecilia Edfelt

på mejladressen cecilia_edfelt@suazioresearch.com