Författarsamtal - Per Starke

Per Starke i samtal med Sven Milltoft om sin bok ”Generalsekreteraren”. Med utgångspunkt i Dag Hammarskjölds liv och ledarskap ger Starke här grunderna i metoden transformativt ledarskap. I samarbete med Storge förlag.

Läs mer: på Hedvig Eleonora kyrkas hemsida