Eget inflytande minskade ångest

När personer med psykisk ohälsa fick påverka sin egen behandling minskade problem med ångest. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som undersökt betydelsen av patientinflytande vid internetbaserad terapi. 

Läs mer: på Forskning.se