Fotografi på ett par händer tillhörande man som skriver i anteckningsblock, laptop i förgrunden. Foto.
Fotografi på ett par händer tillhörande man som skriver i anteckningsblock, laptop i förgrunden.

Delta i intervjuer om äldres upplevelse av Stockholms stadsmiljö

Timo Hedberg skriver en masteruppsats i geografi på Stockholms universitet. Timos uppsats handlar om äldres upplevelse av Stockholms stadsmiljö. Han vill undersöka om stadsmiljöerna upplevs som tillgängliga och välkomnande, både i hur staden är utformad och hur vardagen ser ut.

Timo har vänt sig till oss därför att han vill nå ut till en så bred grupp av äldre personer som möjligt. Timo undrar om några av våra medlemmar är intresserade av att ställa upp på en intervju. Han riktar sig till personer som är över 65 år och som bor i Stockholm.

Intervjun beräknas ta ungefär 1 timme, och deltagandet är anonymt. Intervjun kan ske via videosamtal eller personligen, eller vilken annan metod som skulle kännas bäst för den som är intresserad av att intervjuas.

Om du är intresserad kontaktar du Timo på e-post eller via telefon.

Mejl: timo.hedberg@live.se

Telefon: 072 234 56 84