Nominera till mandatperioden 2023-2026

Nu närmar vi oss en ny mandatperiod för Funktionsrätt Stockholms Län många samverkansråd och övriga grupper. Det är dags att nominera inför 2023-2026! Råden kommer att utses på ordförandestämman den 3 oktober 2022.
OBS! Personer som för närvarande sitter i ett råd och vill fortsätta där ska nomineras om på nytt.

• För gruppernas nuvarande ledamöter se bilagan ”Nuvarande råd 2022”. Observera att vissa platser är vikta för styrelsens ledamöter (se bilagan ”Modell för samverkan”).
• För mer information om hur samverkansråden fungerar, och vilka krav som finns på ledamöterna, se bilagan ”Modell för samverkan”.
• För korta sammanfattningar om varje råds arbete, se bilagan ”Beskrivningar av de olika grupperna”.

I det förra utskicket kom grupperna Patientsäkerhetskommittén och Tillgängliga möten hos externa aktörer med av misstag, se uppdaterad lista nedan.

Nomineringar ska innehålla:
• namn
• kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
• vilken grupp personen nomineras till
• motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
• namn på den som har nominerat
Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms läns valberedning.
Nomineringar ska vara Neuro Stockholm tillhanda senast den 29 juni 2022.
Skicka nomineringar till sven.arnehed@neuro.se - det går även bra att skicka eventuella frågor till Sven.

Nominera till nedan grupper

Samverkansråd och resursgrupper

• Regionstyrelsen
• Regionledningskontoret
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
• Trafikförvaltningen
• Resursgrupp Färdtjänst
• Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)
• Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
• Locum
• Kulturförvaltningen
• Centrum för hälsodata
• Digitalisering

Övriga grupper
• Bidragsgruppen
• Hjälpmedelsgruppen
• Läkemedelskommitténs brukarråd
• Läkemedelskommittén
• Patientnämnden
• Trafikverket

Interna grupper
• Arbetsmarknadsgruppen
• Utbildningsgruppen
• Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

Bilagor:
• ”Nuvarande råd 2022”
• ”Modell för samverkan”
• ”Beskrivningar av de olika grupperna”