Rehabilitering kan se olika ut. Illustration av Noupload från Pixabay.

Neurodagen 2020

Neuro Stockholm firar Neurodagen måndagen den 28 september, på ABF Huset Sveavägen 41. Vi håller till på entréplanet i lokalen Hjärtat mellan 11:00 – 17:00.

Neurodagen 2020 handlar om rehabilitering och följande utställare (se nedan) kommer att närvara. Programmet i sin helhet är ännu inte helt satt och kommer presenteras så snart som möjligt.

Olivia Rehabilitering
Neuroprogrammet på Olivia Rehabilitering erbjuder teambaserad dagrehabilitering med ledorden kunskap och känsla. Rehabiliteringen vänder sig till dig med en neurologisk diagnos. Hos oss får du möjlighet att lära dig mer om din diagnos, träning och hälsa. Programmet syftar till att stärka den egna kraften för ökat välbefinnande och livskvalitet. Vi erbjuder en stor variation av träningsformer så att alla kan hitta fram till sin glädje och motivation. https://www.oliviarehabilitering.se/sv 

Neurocampus tillsammans med
Camp Pro Ortopedteknik
Neurocampus är en specialiserad mottagning som erbjuder fysioterapeutisk rehabilitering för dig med neurologiska besvär, syftet med insatserna är att förbättra vardaglig aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion. Träning och behandling kan ske såväl individuellt som i grupp. Våra fysioterapeuter har lång erfarenhet och är specialister inom neurologi. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet. Vi finns i vackra och ändamålsenliga lokaler vid Sophiahemmet, utrustade med ett modernt gym.
https://neurocampus.se   
https://www.camppro.se/

Aleris Rehab Station
Aleris Rehab Station Stockholm erbjuder dig med neurologisk skada eller sjukdom rehabilitering i både öppenvård och slutenvård. Våra multidisciplinära team hjälper dig mot dina mål i en stimulerande och kreativ miljö i nära anslutning till Hagaparken. Förutom individuell träning och behandling har vi ett mycket brett utbud av gruppträning, alltifrån lugna pass i form av yoga till pass med kraft och explosivitet såsom boxning. Rehab Station står för engagemang, kompetens, nytänkande och gott bemötande!
https://www.rehabstation.se/