Neuroförbundet Stockholms temakvällar

Till våra "Temakvällar/temaföreläsningar på ABF-huset, är öppen för Neuroförbundets medlemmar, allmänhet och personalgrupper inom vårdsektorn. Neuroförbundets medlemmar har fri entré mot uppvisande av medlemskort.

Neuro Stockholm ser att det finns ett stort behov att informera om neurologiska diagnoser och skador.