Vad vi vill

Neuroförbundet Mark är en ideell och fristående opolitiskt och religiös obunden organisation som styrs av dig som medlem.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.
Man kan vara närståendemedlem till en bekant eller kompis, eller som anhörig till en som redan är medlem, alla är välkomna, även Du som inte har någon av de föregående förslagen. Det enda som krävs är att du stöder vår tankeverksamhet.
Vi har som målsättning att ger råd och stöd samt information åt alla medlemmar och anhöriga.
Vi riktar vår verksamhet främst till personer med neurologiska sjukdomar, men även andra former av funktionsnedsättningar kan förekomma bland våra medlemmar.
Du kan även vara medlem utan någon funktionsnedsättning, d.v.s. stödja det vi arbetar för, alla är välkomna.
Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
Ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.
Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation.
Neuroförbundet Mark är en aktiv lokal förening som bedriver många olika aktiviteter för sina medlemmar.
Vi försöker alltid att ordna de aktiviteterna du som medlem önskar.

På bilderna ovanför ser du lite av vad vi gör.

Hjärtligt välkommen som medlem!