Vandrings-dag med politiker och tjänstemän i Marks kommun

Den 5 maj medverkade Neuroförbundet i Mark i en vandrings-dag som anordnades i samarbete med oss, HSO och kommunen. Det är andrar året vi gör detta. Förra året när vi hade gjort detta sa kommunchefen Haleh Lindqvist att detta var ett jätte bra initiativ, "detta vill vi i kommunen medverka i nästa år". Så vi tog henne på ordet.

Kommunen har hjälpt till med att bjuda in föreläsaren Tommy Mäkelä, han pratade om ADHD och Aspergers syndrom. De fick även trycka upp affischer som vi satte upp ute på strategiska ställen.

Haleh tog på eget initiativ med sig kommunens konsortier med kommunens toppar.
Hon öppnade arrangemanget och talade om att detta är något som kommunen skall arbeta mer aktivt med. 2018 har de planerat att då skall det hända saker.

Till skillnad från förra året var att i år kom alla de högre tjänstemännen. Dem hade vi aldrig lyckat med att få till oss utan kommunchefens hjälp.

Nästa år har vi förhoppningar på att få med fler av enhetschefer och handläggare. Kommunchefen har lovat ta tag i detta.

Det är enhetscheferna och handläggare som bestämmer mycket om våra grupper. Det är ju bra om de träffar på sina kunder/kommuninnevånare i verkliga livet.

Marks uppgift var bl.a. att sätta så många politiker i rullstol som möjligt och skicka ut dem i samhället för att prova på tillgängligheten. Det fanns även rullatorer och kryckor att låna för en promenad.

Vi har bra kontakt med Samrehab i kommun som glatt ställde upp med de hjälpmedel vi behövde. De följde även med ut på vandringen och såg till att det inte inträffade några olyckor.

Rullstolarna var populära att prova, en återkommande kommentar var "det var jobbigt att köra, det syns inte när ni kör". En lite men nyttig lärdom!
Att det regnade hela dagen gjorde inte promenaderna så trevliga, men så är det ju i "vår vardag".

Dagen startade kl. 15.00 – 18.00 med "vandring på byn", kommunchefen Haleh Lindqvist öppnade arrangemanget kl. 15.00.
Kl. 18.00 blev det föredrag av Tommy Mäkelä, han pratade om ADHD och Aspergers syndrom.

Kl. 19.00 – 21.00 hade vi ordnat paneldebatt med alla politiska partier. Tyvärr uteblev en del partier, kan det spela någon roll att det inte är ett valår? Det blev en intressant dag och kväll.

Nästa år kör vi en ny dag, detta skall vara ett årligt arrangemang i Mark.

Borås Tidning och radio Sjuhärad var och gjorde intervjuer, intervjun skickades i direktsändning.

Kommunens nya tillgänglighetssamordnare Margit de Boer presenterar Tommy Mäkelä från Borås som höll kvällens föredrag om ADHD och Aspergers syndrom. Han talade främst om hur man kan satsa på att anpassa för funktionshindrade och gav exempel hur han jobbar med frågorna genom "Våga satsa vinn".

Några av politikerna som deltog i kvällens paneldebatt, tyvärr kom inte alla partier, kanske är inte våra frågor intressanta nog för dem?

Text och foto Kicki Staffas.