Tillgänglighetsdagen 2017-05-16

Efter nästan ett års planering så var det dags igen för en Tillgänglighetsdag i Kinna.

Dagen startade med att nästan alla lokalföreningar anlände runt kl. 12.30 och iordningställde respektive bord med material.
Solen lyste med sin frånvaro men stämningen var på topp.
Det kom många besökare, både allmänhet, politiker och en del tjänstemän.

Det fanns även med utställare från Arbetsförmedlingen, Fixartjänst.
Tre vårdelever ansvarade för synskadades hinderbana med rundvandring samt övningar så som att bygga torn och lägga taktila tärningar i rätt ordning.

Även daglig verksamhet – snickeri var närvarande och sålde sina fantastiska saker så som b.la. insektshotell, fågelholkar och fågelbad.
Små myror UF från gymnasiet sålde kaffe och nybakade bullar mellan 13-15.
Daglig verksamhet hjälpte till med att sprida flyers och affischer runt i kommunen.

Vårdhund Lilla My/häst och två vårdhundar gick runt bland publiken och utställare på torget till allas trevnad.

Två arbetsterapeuter från kommunrehab instruerade i hur man kör rullstol, efter det var det dags för en tur på rullstolshinderbanan, den klockades och tider jämfördes till mångas glada kommentarer.

Det ordnades tipspromenad 10 frågor. Alla föreningar lämnade in frågor som specifikt berör varje förening till HSO. Vinnaren annonseras i Markbladet v. 22.

Efteråt hade man en timme på sig att äta något och ta sig till Kinnaborgssalen för politikerdebatten, som startade kl. 18.00. med Lisbeth Caap som moderator.
Debatten start kl. 18.00 och slutade ca kl. 20.30 med en bensträckare där HSO bjöd på frukt.
HSO ordförande Janåke Sjöqvist öppnade debatten och avslutade den.
Politikerna avtackades med varsin ananas.

Tyvärr hade inte alla partierna hörsammat HSO och kommunens inbjudan. Slutsats är tyvärr att HSO frågor och dess medlemmar inte är av intresse för alla partier.
Det kommer kanske att återspegla sig i valet nästa år, hoppas HSO.

Dock tror vi att nästa år när det är valår då kommer kanske samtliga partier för att fiska röster. Funktionshinderrörelsen representerar en stor bortglömd grupp. Det kanske politikerna skall tänka på.


Text: Kicki Staffas
Foto: Kicki Staffas och Mikael Axelsson