Olika personer funktionshinder så som rullator, rullstol, och synskadad med vitkäpp.

Tillgänglighetsdag

Under planering

Prova på hjälpmedel, tipspromenad, utställare, fika m.m.
Se annonser och hemsidan.

Alla välkomna!