The Phantom of the Opera 2017-11-18

30 medlemmar från Neuroförbundet I Mark bevistade föreställningen The Phantom of the Opera den 18 november på Operan i Göteborg. En föreställning som upplevdes helt magisk med sin dramatiska musik, dekor och historia. Skådespelarnas röster lyfte också operans innehåll till oanade höjder.

I pausen inmundigades det som beställts under glatt samspråk.

Under hemresan framfördes tack till dem som ordnat biljetterna och bussen och önskade fler sådana initiativ.
Text: Eva Peterson