Resa Limmareds glasbruk – Borås textilmuseum

I strålande väder åkte vi, Neuroförbundet i Mark, på en heldagstur i vårt vackra landskap. Resan gick först till Limmared med Sveriges äldsta glasbruk i drift, grundat 1740 av överstelöjtnant Gustaf Ruthensparre. Från början gjordes enklare bruksföremål, flaskor, dricksglas o apoteksglas. Men redan 1744 anställdes en gravör och under 1700- och 1800-talet hade man en rik produktion av högklassigt servisglas. I början av 1930-talet övergick bruket mer och mer till att producera buteljer och flaskor samt apoteksglas och produktionen av kristall och servisglas upphörde helt 1935. 1955 upphörde den sista manuella tillverkningen.
Idag är det helt automatiserat och bruket har ca 540 anställda. Nu tillverkas dagligen 1,5 miljoner burkar och flaskor för livsmedel, medicin och sprit. Den mest kända produkten är Absolut Vodka där man gör ca 95% av alla flaskor. Vi fick både se och höra en mycket innehållsrik historia av vår guide Gun Olsson. I utställningen visades fantastisk glaskonst i alla de former.
Glasets hus har en fin byggnad, med kafé, utställningshall för historiskt glas, studiohytta, utställningshall för tillfälliga utställningar.

Resan gick sedan vidare till Borås textilmuseum med inriktning på mode, design, konst, industri och innovativ textil. Vår guide Anette Banås som f ö var med på hela resan, berättade om historiken kring textilmuseet och all verksamhet som pågår där. Vi fick också av museets egen guide Karin en inblick i hur textiltillverkningen fungerar i Bangladesh som ledde till diskussioner om bl.a. barnarbete. Även här i kvarteret Simonsland blev vi imponerade av hur mycket där fanns som intresserade oss alla.

Vid pennan Marianne Jonasson och Kicki Staffas
Foto: Kenneth Jonasson och Kicki Staffas