Parkeringshandbok – lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Bil med parkeringstillstånd

Parkeringshandbok – lagstiftning, reglering och tillståndsgivning

"Parkeringshandbok – lagstiftning, reglering och tillståndsgivning", är en handbok från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Regler och rutiner för parkeringstillstånd för rörelsehindrade behandlas ingående.

"Parkeringshandbok – lagstiftning, reglering och tillståndsgivning", är en nyutkommen handbok från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Regler och rutiner för parkeringstillstånd för rörelsehindrade behandlas ingående. Handboken är framtagen som ett stöd för kommunernas arbete med parkering som sådan, men kan mycket väl användas av andra också.

Neuroförbundet har länge efterlyst en aktuell information om parkeringstillstånd. Nu finns en sådan. Tyvärr är kriterierna för att få parkeringstillstånd fortfarande alltför restriktiva ur Neuroförbundets perspektiv. Bedömning av gångförmåga, armfunktionens betydelse och bristande tillgång till lämpligt utformade parkeringsplatser är aspekter som Neuroförbundet vid upprepade tillfällen påtalat.

Handboken kan hjälpa både dig som själv behöver parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dig som är förtroendevald att få reda på vad som gäller och hur ansökan om tillstånd kan hanteras.

Handboken kan även vara användbar för andra som hanterar eller är intresserade av parkeringsfrågor på såväl kommunal som privat mark. Huvudsakligen behandlas regelverken inom följande fyra områden: Allmänt om parkeringsreglering, reserverade platser och undantag (tillstånd), övervakning av parkering, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Boken går att ladda ner. Läs mer här: