Människor som samtalar.

Politikersamtal datum ännu inte bestämt kl. 18 – 21 i Kinnaborgsalen Kinna

Vad vill politikerna göra för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett jämbördigt liv i Marks kommun?
Ämne: Mänskliga rättigheter med Särskilda insatser
Arrangör: Funktionsrätt Mark

Detta får representanter för partierna i Mark svara på vid politikersamtal datum inte bestämt ännu kl. 18 – 21 i Kinnaborgsalen Kinna.
Som moderator har vi glädjen att lyssna på den rikskände Markbon Hasse Carlsson.
Under kvällen gör vi också ett kort avbrott för mingel och frukt.
Alla hälsas välkomna till en givande kväll, för att ställa egna frågor eller bara lyssna.