Neuroförbundet i Mark årsmöte 2015-02-18

Neuroförbundet i Mark har hållit årsmöte på Örbygården. Ett drygt 30-tal hade hörsammat kallelsen. Ordförande hälsade alla välkomna och började mötet med en tyst minut för dem som avlidit under året.

Därefter tog mötesförhandlingarna vid som leddes av Jan-Åke Sjökvist. Föreningen har haft en stor och varierad verksamhet som resa till Köpenhamn och en resa genom Mark, datakurs, vattengympa, öppet hus med föreläsningar om MS, dagverksamhet med målarkurs, friskvård och hjärngympa.

Styrelsen fick följande utseende: Eva Peterson ordförande, Mariann Rydberg vice ordförande, Marianne Jonasson, kassör, Kicki Staffas sekreterare, övriga ledamöter: Lena Claesson, Kenneth Jonasson, Niklas Mårtensson, Jan Karlsson. Suppleanter: Margareta Florén-Olsson, Karin Matsson och Ingegerd Larsson.

Eva Peterson tackade för förnyat förtroende. Mötesordföranden tackades med en blomma. Blomma gavs också till dem som avgått och till kökskommittén.

Information gavs om nya färdtjänstpriser, den nya patientlagen m.m.

Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaffe. Christer Olsson och Peter Åkesson stod för en mycket uppskattad underhållning.

Vid pennan ordf. Eva Peterson
Foto sekreterare Kicki Staffas