Neuro-dagen

Neuroförbundet i Mark firar Neurodagen datum inte bestämt

Ämnet är inte bestämt

Vi ser gärna att både medlemmar, vänner/bekanta/allmänhet kommer och besöker oss för att ta del av vår verksamhet. 
Föreningen bjuder på fika. Välkomna

Färdtjänstbokning Telefon: 020-91 90 90. 
Boka gärna resan med 10-15 minuters marginal före och efter, av hänsyn till föreläsare och åhörare.
Korrekt adress är: Örby dagcentral, Kinnavägen 3, Örby kl. 13.00–17.00.