Neuro i Marks årsmöte 2016

Neuroförbundets i Mark hade årsmöte 24 februari 2016

Närmare 60 personer hade hörsammat kallelsen till årsmötet med Neuroförbundet i Mark den 24 februari. Eva Peterson hälsade alla välkomna och utlyste en tyst minut för dem som avlidit under året som gått.
Därefter började förhandlingarna som leddes av Lo Göthberg Larsson.

Eva gick igenom verksamhetsberättelsen som återigen visade på ett år fyllt med aktiviteter. Två dagsresor och en resa med övernattning har gjorts. 12 dagträffar har genomförts där en grupp har målat konstverk i olja och den andra gruppen har haft friskvård och hjärngympa. Vattengymnastik är en aktivitet som uppskattas av många. Dessutom har medlemmar deltagit i olika arbetsgrupper som berör färdtjänsten och om tillgänglighet i medlemmarnas vardag bl.a.

Styrelsen fick följande utseende: Eva Peterson, ordförande, Kicki Staffas sekreterare, Marianne Jonasson kassör, övriga ledamöter: Jan Karlsson, Niklas Mårtensson, Kenneth Jonasson, Bernt Larsson och Eva Andersson Hagman. Suppleanter Ingegerd Larsson vice ordförande, Karin Matsson, Margareta Florén Olsson.

Eva Peterson tackade för förnyat förtroende och delade ut blommor till ordförande för kvällen och till de förtroendevalda som valt att avgå i samband med årsmötet. Dessutom förärades kaffekommittén en blomma.

Efter detta bjöds på en smarrig smörgåstårta samtidigt som "Barmark" spelade och sjöng många välkända låtar.

Vid pennan Eva Peterson och Ingegerd Larsson.
Foto Karin Matson och Kicki Staffas