Två figurer försöker prata med varandra.

Möte om MS på Örbygården eller digitalt. Datum ännu inte bestämmt.

ev. kan MS mötet även medverkas digitalt.

Välkommen till en träff för dig som har MS, vi kan prata och dela erfarenheter och umgås.

Har du frågor hör av dig till Eva Petersson, tfn 0709-74 07 46.
Ingen anmälan krävs. Vill du medverka digitalt anmäl dig till Eva så skickar hon ut en länk.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Färdtjänstbokning Telefon: 020-91 90 90.
Boka gärna resan med 10-15 minuters marginal före och efter, av hänsyn till åhörare.
Korrekt adress är: Örbygården Skenevägen 8, 511 31 Örby.