Välkommen-skylt. Bild.
Möte för att välkomna nya medlemmar

Fika-träff nya medlemmar

Möte för nya medlemmar torsdag 22 april Kinna. Plats meddelas senare.

Har du frågor hör av dig till Eva Peterson, tfn 0709-74 07 46. OBS! Självkostnadspris

Välkomna!

Antingen ute eller digitalt. Pandemiläget får avgöra.

Bli medlem:

Medlemsavgift 2021: 360 kr. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 180 kr.