Bild på dansbandet Christers.

Medlemsmöte Örbygården

kl. 18.30-21.00

Torsdag den 24 mars

Vi tittar på filmen ”Lygneviminnen”  om bl.a. dansbandet Christers.

Christer och Anders kommer!

Förtäring - en överraskning!  Kostnad 50 kr (ej medlem 100 kr) 

Välkommen!