Sveriges lag

Neuroförbundet i Mark - Information om rättigheter

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst.
Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning?
Hur ansöker jag?
Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Färdtjänstbokning Telefon: 020-91 90 90.
Boka gärna resan med 10-15 minuters marginal före och efter, av hänsyn till föreläsare eller åhörare.
Korrekt adress är: Örbygården: Skenevägen 8, 511 31 Örby.