Medlemsmöte med Civilförsvaret

Neuroförbundet i Marks senaste medlemsmöte hade Civilförsvaret som tema. Idag heter det FRG, Frivilliga Resurs Gruppen. Peter Branshöj som är ledare för FRG i vårt område informerade om hur de arbetar och när de kallas in.

Sverige har idag inget totalförsvar. Vi har själva ansvaret. Blir det en katastrof av något slag, översvämning, snökaos, storm etc., bör man vara så rustad att man klarar 72 timmar. Det gäller värme, vatten, mat, batterier till batteri driven radio och ficklampa, stearinljus, växelpengar, medicin extra för en månad (om det är möjligt, tala med er läkare), ett gasol eller sprit kök är bra att ha till hands m.m. detta är saker man sällan tänker på men kan drabba även oss i trygga Mark. Ett mycket bra föredrag som alla borde höra.
Vid pennan Eva Petersson
Foto: Kicki Staffas