Kongress 2017

Temat för kongressen var "Tillsammans blir vi starka"

Den 8-10 september höll Neuroförbundet kongress 2017. Detta ägde rum på Quality hotell Friends i Solna. Temat för kongressen var "Tillsammans blir vi starka".

Över 120 ombud samlades i tre dagar och diskuterade och planerade Neuros framtid. Lise Lidbäck omvaldes till förbundsordförande.

Allt flöt fint, i år lanserades en ny idé så alla ombud fick testa på att arbeta mot ett "Påverkanstorg". Intressant, men för en ovan lite rörigt, men inte fel. Man skall vara öppen för nya tankar, frågorna som diskuterades var medlemsavgifterna, föreningslivet i morgon, samordnad opinionsbildning och hur demokratin i förbundet ska öka. Debatten gick som vanligt livligt till, men utan att det blev några problem. På denna kongress arbetade vi mot ett gemensamt mål, det märktes. Alla var kanske inte alltid nöjda när inte deras åsikt van i debatten, men så fungerar ju en demokrati.

Neuroförbundet har blivit Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi.

Det blev även klar att Neuroförbundet hädanefter kan kallas Neuro, kort och gott.

Under Neuroförbundets kongress närvarade ett arrangörsteam från Hensmåla Triathlon, som fick äran att dela ut 500 000 kronor från Neuroförbundets fond (NHR-fonden) till den als-forskning som neurologen Caroline Ingre på Karolinska sjukhuset, KS ansvarar för.

På kongressen togs följande beslut ang. medlemsavgiften för 2019. Medlem 360 kr och 180 kr för anhörigmedlem. För vissa föreningar innebär det en sänkning och för andra en höjning. Men det skall mynna ut i att samtliga lokalföreningar skall ha samma medlemsavgift.

Text och foto: Kicki Staffas